Ασφάλεια Στην Εργασία


Πάνω από όλα… η ασφάλεια του εργαζόμενου! 😀

Περιγραφή

Περιγραφή

Περιγραφή

Περισσότερες Αστείες Εικόνες

11 σχόλια για το “Ασφάλεια Στην Εργασία”

  1. Alberttop
    Tuesday 28 September 2021 , 15:26

    I consider, that you are not right. I can prove it. Write to me in PM, we will discuss.

Κάντε ένα σχόλιο για την εικόνα