Αλτ! Τις Ει;


– Αλτ! Τις ει;
– Γάιδαρος όπως εσύ!

Αλτ! Τις Ει;

Περισσότερες Αστείες Εικόνες

Κάντε ένα σχόλιο για την εικόνα